Ultra Medica - ordinacija

Štampa

Specijalistička ordinacija ULTRAMEDIKA u samom osnivanju raspolagala je ultrazvučnim kabinetom i ginekološkom ordinacijom. Nabavkom modernih aparata za radio-dijagnostiku otvara se RTG kabinet a nedugo zatim i Mikrobiološka laboratorija.

Danas, na 180 kvadratnih metara poslovnog prostora Ultramedika raspolaže Ultrazvučnim kabinetom. RTG kabinetom, ginekološkom ordinacijom, laboratorijom i hirurškom ambulantom. Obzirom na kontinuiranu edukaciju kadra i praćenje trendova organizacije zdravstvenih ustanova.

Ultramedica će u skorije vrijeme realizovati još strateških ciljeva sa akcentom na porodičnoj medicini i farmaceutskoj djelatnosti.